logotyp
 • image 8921
 • image 8922
 • image 8923

Aktuality

Hlavní zásady správného bydlení

02.01. 2023

Hlavní zásady správného bydlení

Plíseň potřebuje ke svému vzniku a existenci vodu.

Houby a plísně lze čekat tam, kde je nadměrná vlhkost (vlhké stěny, stropy). Ke svému životu potřebuje látky, které se běžně nacházejí ve dřevu, půdě, prachu, a dokonce i plastu. Plísní je přibližně 100 tisíc druhů. A pokud jsou ve vašem bytě či domě pro ně ideální podmínky, tak s vámi bydlí zhruba 100 druhů plísní.

Plíseň v interiéru vzniká hlavně z následujících příčin:

v  Vlhkost obsažená ve vzduchu kondenzuje na povrchu stěn a předmětů. Je-li relativní vlhkost vzduchu v místnosti vyšší jak 70%, znamená to téměř vždy problém s plísněmi

¨      Vysoká relativní vlhkost vzduchu

 •  V prostoru je hodně vlhkosti (prostor je využíván špatným způsobem – sušení prádla, hodně květin,…)
 • Nedostatečná výměna vzduchu v místnosti – nedostatečné nebo špatné větrání

¨      Nízká povrchová teplota stěny nebo předmětů

 • Nedostatečné, špatné nebo žádné zateplení budovy
 • Zamezení výměny tepla  na povrchových plochách např. tím, že se brání proudění vzduchu

v  Voda v konstrukci stavby

 • Voda proniká zvenku do stavby, např. netěsná střecha nebo fasáda
 • V konstrukci stavby se vytváří kondenzát
 • Vlhkost díky špatné izolaci proti vzlínání vody od základů stavby
 • Voda uvnitř stavby, např. špatná vodní instalace
 • Vlhkost vlivem nové stavby, do stavby se během výstavby dostane mnoho vody (malty, betony,…) a t a se nestačí ze stavby dostatečně odpařit zpravidla díky tomu, že se uspěchá nastěhování do nové stavby.

Pokud se u vás plíseň objeví, tak to neznamená pouze neestetický vzhled. Nepěkné skvrny mohou způsobit nemalé zdravotní riziko.

Nepodceňujte zdravotní riziko plísní. Plíseň produkuje jedy – mykotoxiny. Největší riziková skupina jsou lidé s oslabeným imunitním systémem. Pro děti je plíseň velice nebezpečná, nepodceňovat, protože naruší budování imunitního systému. Následky – alergie, astma, stálá únava, bolesti hlavy,  nevolnost, horečky…

Pozor! Zamezte kontaktu malých dětí s plísněmi. Malé děti si budují imunitní systém a ten při styku s plísněmi bude již od malička narušen, což může vést k trvalým alergiím a jiným zdravotním  problémům.

Hlavní zásada je prevence:       

v  V místnosti udržujte optimální relativní vlhkost vzduchu (cca 50%) a teplotu vzduchu (cca 21°C)

v  Větrejte – krátce,  intenzivně (průvan, naplno otevřená okna pod dobu min. 5 minut,  cca 3 – 4x denně), pravidelně

v  V případě, když už jste nuceni sušit prádlo v místnosti, nebo máte v místnosti hodně květin, o to je udržování optimální vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu důležitější. V extrémních případech použijte odvlhčovače vzduchu

v  Vodní páru vzniklou při vaření, koupání, sprchování je potřeba ihned odvětrat, nic nepokazíte tím, že utřete do sucha obkladačky nebo závěs sprchy

v  V chladném období se musí umožnit výměna vzduchu mezi všemi místnostmi v bytě. Netopíte v ložnici? Špatný zvyk! Z kuchyně a koupelny pak do této nevytápěné nebo minimálně vytápěné místnosti proudí vlhký vzduch, který se následně sráží na poměrně chladných stěnách.

v  Zařizovací předměty a nábytek (křesla, skříně se šatstvem, knihovny,…) nesmí být těsně u stěny, která tvoří fasádu, musím mít umožněno proudění vzduchu mezi nábytkem a stěnou (mezera 3-5 cm). Šatníková skříň nebo prádelník postavený těsně u stěny tvořící fasádu budovy působí v chladných měsících jako „divoké“ vnitřní zateplení a dochází ke vzniku plísní. Velké skříně nedávejte až ke stěně.

v  V případě existence teplených mostů v konstrukci  budovy je nutno odstranit jejich negativní vliv.  Zpravidla se jedná o plíseň v rozích místností a okolo oken.

v  Zvlhčovače vzduchu používejte s mírou

v  Tou nejlepší prevencí proti plísni je ovšem dobrá teplená izolace domu (zateplení). Pokud možno, tak nejideálnější je izolace vnější strany obvodových zdí (fasády). Kvalitní izolace zabrání úniku tepla, zahřívá vnitřní stěny a stropy a tím zamezuje srážení vlhkosti. Aby vlhkost vzduchu byla v normálu, pak je potřeba dostatečně vytápět a také pravidelně větrat. Kde není možno zateplit fasádu, je možno provést tepelnou izolaci z vnitřní strany obvodových zdí (vnitřní zateplení).

 

Jak správně žít v bytě s novými plastovými okny?

Nová plastová okna jsou velice těsná, a tak zabraňují úniku tepla, ale současně i výměně vzduchu v bytě. Z tohoto důvodu je nezbytné pro udržení optimálního bytového klima a omezení vzniku kondenzace vlhkosti na povrchu oken dodržet několik následujících zásad:

v  Zajistit správné a pravidelné větrání všech místností a hlavně ložnic. Nejúčinnější a nejrychlejší je vždy nárazové větrání otevřením okna dokořán. Měli bychom tak činit 3-4x za den po dobu cca 5 minut. Za tuto dobu nedochází k podstatnému ochlazení nábytku nebo stěn, ale pouze k výměně vzduchu. Sušší vzduch z venku se poměrně rychle zahřeje, takže takovýto způsob větrání neovlivňuje příliš nároky na topení

v  Pokud je to možné, nesušte prádlo v bytě a při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších místností

v  Rovněž dveře do koupelny při koupání nebo sprchování udržujte zavřené a následně koupelnu odvětrejte oknem nebo ventilátorem

v  I rostliny v bytě mohou být zdrojem vlhkosti, „prales“ v obýváku rozhodně mikroklimatu neprospěje

v  Snažte se udržovat relativní vlhkost na 50% a optimální pokojovou teplotu 21°C

v  Topná tělesa je potřeba umístit pod okna, aby přirozenou cirkulací docházelo k „omývání“ studených oken teplým vzduchem

v  Vnitřní žaluzie na skle velmi omezují pohyb vzduchu podél zasklení, mohou vznikat tzv. studené kapsy a v nich dojde ke kondenzaci, proto v chladných dnech raději žaluzie vytahujte do horní polohy

v  Květiny na parapetu a těžké závěsy rovněž mohou omezit přístup teplého vzduchu ke sklu

v  Široké parapety by měly být opatřeny průduchy pro pohyb vzduchu

Velmi dobrou pomůckou pro omezení kondenzace v místnostech je hygrometr (vlhkoměr). Jeho údaj může varovat před nebezpečím nežádoucí kondenzace na sklech a vést uživatele k pravidelnému větrání. Kondenzace přebytečné vlhkosti tak většinou nebývá důvodem k reklamaci výrobků, ale signálem, že cosi není s mikroklimatickým režimem našeho bytu v pořádku.

  

Rady pro správné bydlení pro vás sestavila firma Meffert ČR spol. s r.o.

 

POVINNÉ ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY PRO SVJ

11.10. 2022

NOVINKY – POVINNÉ ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY PRO SVJ

K 1. lednu 2023 budou všem společenství vlastníků jednotek zřízeny datové schránky.  Podle již schválené legislativy bude všem SVJ po novém roce datová schránka zřízena, a to postupně, nejpozději 31. března 2023.

Datové schránky spravuje ministerstvo vnitra. Datovou schránku je možné definovat jako elektronické úložiště, které je primárně určeno k úřední komunikaci. Pokud má SVJ zřízenu datovou schránku, doručují orgány veřejné moci dokumenty pouze jejím prostřednictvím.

Dokument přijatý do datové schránky se považuje za doručený okamžikem přihlášení se do této schránky. Jestliže se do datové schránky zodpovědná osoba – výbor či předseda nepřihlásí, uplatní se takzvaná fikce doručení. Lhůta pro přihlášení je 10 dnů od dne dodání dokumentu do datové schránky, za doručený se považuje i v případě nepřihlášení se posledním dnem této lhůty. 

Proto je nutné datovou schránku pravidelně kontrolovat, jelikož s doručením úředních dokumentů bývají zpravidla spojeny právní účinky, jako je například počátek běhu lhůty pro odvolání. Doporučuje se nastavení u datových zpráv notifikace do e-mailu (zdarma) anebo SMS na mobilní telefon. Avšak příchozí zprávy i doručenky odchozích zpráv se uchovávají pouze 90 dnů, pokud si uživatel nepřikoupí tzv. datový trezor.

Podnikající fyzické či právnické osoby, které mají datové schránky zřízeny ze zákona, musí podávat veškeré daňové přiznání elektronicky. Rovněž veškerá komunikace s finančním úřadem by měla probíhat pouze jejím prostřednictvím.

Společná televizní anténa

Společná televizní anténa605 755 557 www.staservis.cz
REBA s.r.o.

Majakovského 707/29,
360 01 Karlovy Vary

Telefon: +420 602 127 699
Email: reba@reba.cz

Ochrana osobních údajů

Nahlášení poruchy

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign